Huisreglement Kamakura Katwijk

Alle clubleden hebben het recht om ongestoord te trainen. Wij verzoeken u om hinderlijk en storend gedrag, alsmede het voortijdig verlaten van groepstrainingen/lessen (behoudens in geval van nood of wanneer dit vooraf met de trainer/instructeur is overlegd), achterwege te laten.

  1. Iedereen dient minimaal tien minuten voor de les aanwezig te zijn. Bandages en toilet bezoek kan allemaal voor de training
  2. Om misvattingen te voorkomen verzoeken wij alle leden gebruik te maken van de Nederlandse taal.
  3. Leden zijn verplicht om gezondheidsproblemen te melden aan de trainer.
  4. Discipline uit zich in het goed meedoen aan de lessen en luisteren naar de trainer. Heb respect voor de trainers en mede sporters. Als de trainer praat is iedereen stil.
  5. In onze sportschool wordt onsportief gedrag, stelen, moedwillig kapotmaken van materialen niet getolereerd.
  6. Onze kleedruimten worden op gezette tijden gereinigd en zijn toegankelijk voor alle leden. Wij verzoeken u derhalve geen waardevolle spullen achter te laten in de kleedkamers. Kamakura Katwijk is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van uw eigendommen.
  7. We vragen geen inschrijfgeld en hebben geen opzegtermijn , we vragen wel op tijd op te zeggen we geven geen geld terug als je midden in een betalingstermijn opzegt.
  8. Als je er bezwaar tegen hebt dat er foto’s worden geplaatst op facebook  of de website , geef dit dan even aan.
  9. Tijdens de les mag er niet langs de kant gekeken worden, hiervoor hebben we geregeld kijklessen.

Kamakura Katwijk streeft ernaar een rustige, ontspannen en veilige trainingsomgeving te bieden. Osu.